Middelalderkundskab – Københavns Universitet

Middelalderkundskab på Københavns Universitet

Middelalderkundskab udbydes som et tværhumanistisk tilvalgsfag.

Faget hører til under SAXO-Instituttet.

→ Læs om forskningen på instituttet.

→ Find kontaktoplysninger på alle ansatte, ledelsen, studievejledningen, studienævnet og pressekontakt.

Potentiel studerende

Tilvalg/meritkurser
Se tilvalgs- og sidefagskurser i fakultetets tilvalgskatalog.

Efter- og videreuddannelse.
Læs Middelalderkundskab på Åbent Universitet

Er du studerende

Her kan du finde studievejledning, eksamensinfo m.m.:

BA-tilvalg

Studieordninger

Find fagets studieordninger i oversigten på Det Humanistiske Fakultets hjemmeside.